Zašto dijagnostika?

Savremeni način života nas sve češće usmerava na uvođenje redovne rekreacije. Programa za rekreaciju je mnogo i nije nam lako da odlučimo na koji da krenemo. Čak i kada odlučimo, jedan od najvećih izazova je istrajati – ne samo zbog nedostatka vremena, već i nemogućnosti da vidimo promenu u kraćem roku.

Upravo iz tih razloga želimo da vam pomognemo da otkrijete šta vam je najviše potrebno sada – šta odgovara vašem životnom stilu, navikama, mogućnostima i, najviše od svega, željama.

Da bismo to uradili, potrebne su nam neke informacije i zato sprovodimo dijagnostiku kao obavezan segment svih naših programa.

Šta je dijagnostički trening?

Kako bismo sve ovo utvrdili, kao sastavni deo svih naših programa uveli smo dijagnostički sat.
Dijagnostički čas se pri personalnom radu primenjuje obavezno na prvom treningu, gde se vrši procena trenutnog stanja, sveobuhvatno testiranje i definišu se ciljevi.

Prvi deo testiranja obuhvataju testovi anamneze koje primenjujemo radi procene faktora rizika usled bavljenje fizičkom aktivnošću, zatim merenje krvnog pritiska i saturacije.

Drugi deo testiranja je procena kvaliteta disanja kao i procena same tehnike disanja ( Buteyko i  DNS testovi), a nakon toga vršimo detaljan pregled posture, kao i kvalitet izvođenja pokreta u statičkim i dinamičkim uslovima ( FMS).

Treći deo je rezervisan za procenu morfoloških karakteristika. Merenje telesne visine i obima. Merenje na bioimpedanci uz pomoć koje procenjujemo sastav tela svakog pojedinca (telesna masa, procenat potkožnog masnog tkiva kao i visceralnih masnoća, procenat vode u sistemu, kostiju, mišića, metaboličku starost sistema, bazalni metabolizam kao i fitnes index). Nakon svih ovih testova prelazimo na testiranje kardiorespiratorne izdržljivosti (VO 2Max), i testove motoričkih sposobnosti (snage, izdržiljivosti, balansa, fleksibilnosti, brzine, koordinacije) i drugih motoričkih testova u zavisnosti od samog cilja treninga).

U odnosu na rezultate ovih testova, mogućnosti i želje naših klijenata programiramo najbezbedniji i najefikasniji put do cilja koji se gradi na principima  TEND metodologije.

U grupnim treninzima, uvodna dijagnostika se razlikuje i traje 15 minuta. Sastoji se od popunjavanja zdravstvenih upitnika, merenja obima i merenja na bioimpedanci. Kada se oformi grupa, vrši se grupno testiranje. Testiranje na grupnim treninzima se obavlja svakih 3-6 meseci i kao takvo je besplatno. Ako član grupnih treninga želi samostalni sat dijagnostike, onda se zakazuje kod trenera i naplaćuje 2000rsd.

Dijagnostika se može uraditi i bez učešća u TEND programima, s tim da se u tom slučaju naplaćuje 5000 dinara. Na osnovu nje dobijate izveštaj o trenutnom nivou fizičke forme, stanju lokomotornog aparata, kao i preporuke koji tip treninga će biti najdelotvorniji za vas.

Ako želiš da zakažeš dijagnostički trening kontaktiraj nas

Dijagnostički trening

Članovi

grupnih treninga

3.000 rsd

samostalni sat
dijagnostike

.

Bez članstva

u TEND programima

5.000 rsd

samostalni sat
dijagnostike

.