Šta znači akronim TEND?

T u TEND-u koje označava Trening. Trening je Temelj našeg rada. Kroz najnovije metode rada, sabrana znanja o fiziologiji čoveka, medicini sporta i samoj kineziologiji sprovodi se Trening.

E u TEND-u označava Edukaciju. Sam program Edukacije podeljen je na dva dela. Prvi deo je onaj koji se sprovodi u radu sa vežbačima gde se svaki od naših vežbača upoznaje sa sopstvenim organizmom, uči o korisnim navikama u ishrani i svakodnevnom životu kao i kako da ih implementira u praksi, dok se drugi deo odnosi na naše kolege iz struke – nutricioniste i trenere. Do sada smo održali mnoštvo predavanja i radionica, a izuzetno smo ponosni na činjenicu da po našoj metodogiji rade klub LifeSport iz Beograda, a uskoro i Athleti iz Obrenovca.

N u TEND-u označava Nutricionizam . Nutricionzam je oblast koja se poslednjih godina rapidno razvija. Prema našoj metodologiji koristimo najnovije neinvazivne metode za utvrđivanje nivoa vitamina i minerala u organizmu, kao i testova intolerancije na hranu. Svakom klijentu se pristupa individualno u odnosu na pol, godine, zanimanje, kao i svakodnevne navike.

D u TEND-u označava Dijagnostiku. U svom radu koristimo najnovije metode dijagnostike ta utvrđivanje funkcionalnog stanja organizma pojedinca, nivoa forme, motoričkih sposobnosti, mišićnih kompenzacija kao i stanja kičme, kukova i celog aparata za kretanje.


Mesto na kojem insistiramo na personalizovanom pristupu.

Na kojem prenosimo
znanje
neophodno da
svaki vaš
REZULTAT
postane dugotrajan.

Na kojem se do cilja stiže upornim i pažljivo programiranim RADOM.

Na kojem negujemo DOBRU atmosferu.