Zašto dijagnostika?

Savremeni način života nas sve češće usmerava na uvođenje redovne rekreacije. Programa za rekreaciju je mnogo i nije nam lako da odlučimo na koji da krenemo. Čak i kada odlučimo, jedan od najvećih izazova je istrajati – ne samo zbog nedostatka vremena, već i nemogućnosti da vidimo promenu u kraćem roku.

Upravo iz tih razloga želimo da vam pomognemo da otkrijete šta vam je najviše potrebno sada – šta odgovara vašem životnom stilu, navikama, mogućnostima i, najviše od svega, željama.

Da bismo to uradili, potrebne su nam neke informacije i zato sprovodimo dijagnostiku kao obavezan segment svih naših programa.

Kako sprovodimo dijagnostiku?

Prvi deo testiranja obuhvataju testovi anamneze koje primenjujemo radi procene faktora rizika usled bavljenje fizičkom aktivnošću, zatim merenje krvnog pritiska i saturacije.

Drugi deo testiranja je procena kvaliteta disanja kao i procena same tehnike disanja ( Buteyko i DNS testovi), a nakon toga vršimo detaljan pregled posture, kao i kvalitet izvođenja pokreta u statičkim i dinamičkim uslovima ( FMS).

Treći deo je rezervisan za procenu morfoloških karakteristika. Merenje telesne visine i obima. Merenje na bioimpedanci uz pomoć koje procenjujemo sastav tela svakog pojedinca (telesna masa, procenat potkožnog masnog tkiva kao i visceralnih masnoća, procenat vode u sistemu, kostiju, mišića, metaboličku starost sistema, bazalni metabolizam kao i fitnes index). Nakon svih ovih testova prelazimo na testiranje kardiorespiratorne izdržljivosti (VO 2Max), i testove motoričkih sposobnosti (snage, izdržiljivosti, balansa, fleksibilnosti, brzine, koordinacije) i drugih motoričkih testova u zavisnosti od samog cilja treninga).

U odnosu na rezultate ovih testova, mogućnosti i želje naših klijenata programiramo najbezbedniji i najefikasniji put do cilja koji se gradi na principima TEND metodologije.

Ukoliko imate pitanja u vezi sa dijagnostičkim procedurama slobodno nas kontaktiraj.