Zašto ove metode dijagnostike?

Proces rehabilitacije kod nas prvo podrazumeva dijagnostiku, pa zatim programiranje rehabilitacionog programa i korektivnih vežbi putem kojih ćemo najefikasnije vratiti lokomotorni sistem u funkciju.

Način života, specijalizacija u sportu, povrede, operacije, nedostatak kretanja i mnoge druge navike koje prate moderan način života dovode do različitih disbalansa u telu. Jedna mišićna grupa je neaktivna na račun druge koja radi previše. Ovi problemi često mogu proći neopaženo, ali se sve češće javlja i bol, te otežan pokret u određenim zglobovima.

Da bismo utvrdili šta je uzrok nestabilnosti i disbalansa sprovodimo specijalizovane testove koji ovo precizno utvrđuju.

Šta je DNS test?

DNS ili dinamična nervnomišićna stabilnost osnovni je princip pristupa DNS metode korektivnog vežbanja koji je zasnovan na razvojnoj kineziologiji deteta od rodjenja pa do 14tog meseca života. Prvi korak u procesu ponovne aktivacije zapostavljenih mišićnih grupa i neutralizacije položaja zglobova je evaluacija kvaliteta disanja, procena  stabilizacijske funkcije u statičnkim i dinamičkim položajima kroz pun opseg pokreta.

Šta je FMS test?

FMS ili test funkcionalnosti pokreta utvrđuje mobilnost, motoričku kontrolu i stabilnost pokreta. Utvrđivanjem trenutnog stanja i korekcijama u pogledu ova tri segmenta cilja se na prevenciju povreda – kako u svakodnevnom životu, tako i u rekreaciji i posebno profesionalnom sportu.

DNS i FMS testovi su sastavni deo Dijagnostičkog treninga.