PRESSFIT TRENING

PressFit je trening umerenog i visokog intenziteta. Kombinacija treninga snage i kardiorespiratorne izdržljivosti sa akcentom na pravilnu formu izvođenja pokreta i unapređenja zdravlja.

POSTNATAL MINI GRUPA

Nakon trudnoće i porođaja, telo žene se menja. U zavisnosti od toga kakva je bila trudnoća, I kakav je bio sam porođaj u mnogome usmerava kako će izgledati oporavak i vraćanje tela u dobro stanje.

TEND KOREKTIVNA GIMNASTIKA

Dobra postura – osnova svake aktivnosti.