Mirjana Radak

Mirjana Radak je telesno orijentisani praktičar integrativne sržne dinamike, završila je četvorogodišnju terapijsku školu Centra za integrativni razvoj u Beogradu (CIR), diplomirani je profesor fizičkog vaspitanja i sporta, i sertifikovan joga instruktor.

Fokus njenog rada je kroz telesno-orijentisan psihoterapijski pristup gde spaja rad s telom, umom, srcem, nagonom i duhom.

– Vodi grupne i individualne časove joge od 2004. godine, i organizuje Yoga ritrite i Wellness programe u zemlji i šire.

– Radi individualni psihoterapijski rad sa odraslima pod supervizijom u okviru svoje edukacije (za telesno orijentisanog psihoterapeuta), i grupni rad s odraslima kroz iskustvene radionice Telo i ja.

– Asistent u nastavi je na terapijskoj školi Centra za integrativni razvoj u Beogradu.

U svoj rad unosi dugogodišnje znanje iz tradicionalne yoga prakse, Core Energetics i Somatičke relaksacije i fleksibilnosti.

Trenutno je na postdiplomskim studijama Terapeutskog treninga CIR škole u Zagrebu.