TEND u saradnji sa Praškom školom (Rehabilitation Prague School) organizuje dvodnevni kurs najsavremenije metode korektivnog vežbanja prema sistemu DNS-a (Dynamic Neuromuscular Stabilization).

Kurs je, pre svega, namenjen, trenerima, instruktorima, kineziolozima, fizijatrima, fizioterapeutima i svima koji se bave rehabilitacijom, treningom i terapijom.

Ciljevi edukacije:

– Saznanje o osnovnim principima razvojne kineziologije deteta u prvoj godini života i primena tih principa radi rešavanja disfunkcija u odraslom dobu.

– Dijagnostika i korekcija disfunkcionalnih disajnih motoričkih obrazaca i saznanje zašto je disanje prvi korak ka ostvarenju posturalne stabilnosti.

– Razumevanje pojmova posturalne stabilnosti i IAP (intraabdominalnog pritiska) i zašto su oni preduslov za funkcionalan, efikasan i pokret bez bola.

– Savladavanje i razumevanje DNS korektivnih vežbi, kao i njihova integracija u sve oblike vežbanja (rehabilitaciju, prevenciju, funkcionalni trening, “pametni” trening).

Kurs će se održati u prostorijama TEND-a (Karolja Seleša 3) u Novom Sadu, 21. i 22. januara 2023. godine. Broj mesta na kursu je ograničen.

Promo cena kursa za ranu uplatu do 01.10.2022. iznosi 350€ (uračunati troškovi praške škole koji su 80€). Nakon promo perioda za ranu uplatu, cena do 01.11.2022. iznosi 400€, (uračunati troškovi praške škole koji su 80€), dok posle ovog datuma (01.11.2022.), cena kursa iznosi 450€ (uračunati troškovi praške škole koji su 80€). 

Link za uplatu troškova praškoj školi: https://www.rehabps.cz/rehab/course.php?c_id=2367

Depozit, nakon što se izvrši prijava i uplata troškova praškoj školi, je 150 €, ostatak novca se donosi na dan kursa. Postoji mogućnost plaćanja na rate!

Instruktor na kursu: Eliska Urbarova, MPT

Prijave na emailfitboxns@gmail.com
Kontakt osoba: Sandra Bošković
Broj telefona: +381 60 32 59 159

Vidimo se!

Tagovi