Šta je NKT?

NeuroKinetic Therapy (NKT) je manualni oblik terapije koja kombinuje teoriju motorne kontrole i manuelni mišićni test u svrhu pronalaženja uzroka bola, odnosno disfunkcionalnog obrasca kretanja koji je uskladišten u mozgu.
NKT koristi specijalni NKT manualni mišićni test za pronalazak mišića (obrasca kretanja) koji je slab ili disfunkcionalan u korelaciji sa drugim mišićem. Znamo iz teorije mišićne kontrole da ako telo ne uspe izvršiti specifičnu funkciju , motorni centar se upali i postane otvoren za novo učenje. Terapeut koristi tu osobinu za reprogramiranje centra motorne kontrole i koriguju disfunkcionalan obrazac pokreta.

Ova tehnika se može koristiti kod svih ljudi (mladih, starih, sportista, rekreativaca i sl.).
NKT otkriva uzroke hroničnih i akutnih telesnih, mišićnih bolova i napetosti, loše disanje, uzroke glavobolje i ostale disfunkcije.

Kako funkcioniše NKT?

Manualnim mišičnim testom testiramo reakciju mišića na manualni otpor. Kada postoji bol sigurni smo da negde postoji slabost mišića te pokušavamo da je prodađemo. Kada pronađemo slab mišić, daljim testiranjem proveravamo postoji li povezanost bolnog područja i mišićne slabosti. Ukoliko postoji, ponovno testiramo kako bismo videli da li se mišićna slabost menja (mišić postaje jak) nakon manualnog nadražaja. Ukoliko se javlja promena, sigurni smo da jedan od testiranih (jakih mišića), onemogućava funkciju onih drugih (slabih). Kada smo pronašli uzrok problema (facilitirani mišić), raznim manualnim tehnikama ga možemo opustiti, a vežbama aktivirati onaj slabi. Time ćemo zapravo utrenirati mozak da dugoročno i na ekonomičniji način koristi oba mišića. Takođe, time se sprečava ”vračanje na staro”, odnosno ponovo javljanje bola zahvačenog područja.

    

Tagovi