FMS je vrsta dijagnostike kojom se proverava kvalitet i skladnost pokreta. Osnovna primena ove vrste dijagnostike je prevencija povreda, ali ona nalazi svoje mesto i u period kada bol i povreda već nastanu otkrivajući njihov uzrok. Uz pomoć instrumenata proverava se da li prilikom izvođenja osnovnih pokreta dolazi do kompenzacija na nivou celog lokomotornog sistema. Ukoliko se utvrdi da postoji kompenzacija prilikom izvođenja osnovnih pokreta tada se može sa sigurnošću tvrditi da postoji povećan rizik od povrede. Sledeći stepen dijagnostike je utvrđivanje tačno u kom zglobu, odnosno mišiću dolazi do opterećenja, jer mesto na kom se javlja bol ne mora nužno značiti i da je rešenje u tretiranju bolnog mesta. FMS je namenjen gotovo svima, bez obzira na pol, godine, zanimanje i svoju primenu u najvećoj meri pronalazi u sportu kao jedan od instrumenata u borbi protiv povreda.

„FIRST MOVE WELL, THEN MOVE OFTEN“

Ova rečenica je moto FMS-a, a u slobodnom prevodu znači, prvo se kreći dobro, a tek onda često. Ovo se odnosi na sve ljude, bilo da je čovek vežbač ili sedentaran, sportista ili rekreativac, mlad ili star. Kao što smo naveli ranije, ako u osnovnim pokretima dolazi do kompenzacije tada se povećava rizik od povrede. Zamislimo sredovečnog čoveka koji svakog dana šeta i u trenutku počinje da mu se javlja bol u kuku. Može biti mnogo razloga zbog kojih se bol javio (spazam, istegnuće, upala mišića, oštećenje hrskavice itd.) ali ono što je prethodilo povredi je sasvim sigurno preopterećenje tog zgloba usled disbalansa mišića, odnosno kompenzacije. Upravo je tu mesto FMS-a koji svojim sistemom testiranja ukazuje na slabe karike lokomotornog aparata.

FMS testiranje traje u proseku 15 minuta. Svaki kretni obrazac se ocenjuje ocenom od 1 do 3. Ukoliko se prilikom testiranja pojavi bol, taj obrazac se ocenjuje ocenim nula i data šaljemo ispitanika na dalju dijagnostiku. Zaključno, FMS testiranje bi trebalo raditi preventivno kako bismo utvrdili mišićni disbalans i održavali lokomotorni sistem u savršenom redu.

Tagovi