Početkom avgusta, pre početka pripremnog perioda košarkaša Slobode Neos, uradili smo (Functional Movement Screening) FMS testiranje u saradnji sa stručnim štabom koji je prepoznao značaj ovakve vrste testiranja radi uočavanja najslabijih karika u kinetičkom lancu sportiste kako bi se predupredile povrede.
FMS je vrsta dijagnostike kojom se proverava kvalitet i skladnost pokreta. Osnovna primena ove vrste dijagnostike je prevencija povreda, ali ona nalazi svoje mesto i u periodu kada bol i povreda već nastanu otkrivajući njihov uzrok. Uz pomoć instrumenata proverava se da li prilikom izvođenja osnovnih pokreta dolazi do kompenzacija na nivou celog lokomotornog sistema. Ukoliko se utvrdi da postoji kompenzacija prilikom izvođenja osnovnih pokreta tada se može sa sigurnošću tvrditi da postoji povećan rizik od povrede. Sledeći stepen dijagnostike je utvrđivanje tačno u kom zglobu, odnosno mišiću dolazi do opterećenja, jer mesto na kom se javlja bol ne mora nužno značiti i da je rešenje u tretiranju bolnog mesta. FMS je namenjen gotovo svima, bez obzira na pol, godine, zanimanje i svoju primenu u najvećoj meri pronalazi u sportu kao jedan od instrumenata u borbi protiv povreda.

Tagovi