Kineziotejping kao metoda fizioterapije prisutan je od 1979. godine (kada je tehniku i trake razvio i patentirao dr Kenzo Kase, kiropraktičar), ali naročitu popularnost stiče poslednjih godina od kada na velikim sportskim takmičenjima kao što su Olimpijske igre ili Svetska prvenstva, vidimo brojne sportiste kojima su udovi, ramena ili leđa oblepljeni „nekim šarenim trakama“. Tehnika kineziotejpinga je prvi put stigla u Evropu 1998. godine, od tada se prilagođava i usavršava.

Kineziotejping je tehnika koja se zasniva na prirodnom procesu izlečenja tela. Mišićima se ne pripisuje samo uloga u pokretljivosti tela, već i kontrola venske i limfne cirkulacije kao i telesne temperature. Stoga, neadekvatan rad mišića prouzrokuje različite poremećaje. Tehnika kineziotejpinga se bazira na terapeutskom konceptu koji, usvajajući principe kineziologije, olakšava slobodnu pokretljivost do te mere da omogućava mišićnom sistemu da pomogne telu da se samo izleči (biomehanički).

Zbog velikog broja funkcija mišića i važnosti delovanja stvorila se ideja o negovanju mišića kako bi se aktivirao prirodan proces ozdravljenja tela. Koristeći elastičnu traku, otrkiveno je da spoljašnjom potporom može da se pomogne mišićima i drugim tkivima. Upotreba ove tehnike stvara potpun nov pristup u tretmanu nerava, fascije i mišića.

Kineziotejping je neinvazivna, nefarmakološka tehnika, koja poboljšava terapiju i nudi pacijentima alternativno, efikasno i lokalizovano lečenje. Tehnika kineziotejpinga se bazira na prirodnim spsobnostima ozdravljenja tela koje su stimulisane aktivnošću neuro – mišićnog i neuro – senzitivnog sistema. Metod proizlazi iz kineziologije. Reč je o korektivnoj mehaničkoj i senzitivnoj tehnici koja pospešuje vensku i limfnu cirkulaciju treniranog dela. Upotreba kineziotejpinga nudi medicinskom osoblju u sportu i fizioterapeutima inovativan pristup lečenju. Kineziotejping je novi pristup u post – traumatskom lečenju mišića, nerava i organa, u fizikalnoj terapiji, ili se jednostavno može koristiti da bi se poboljšao sportski učinak.

Mišićima se ne propisuje samo uloga u pokretljivosti tela, već i kontrola venske i limfne cirkulacije i telesne temperature. Ukoliko su mišići oštećeni ili povređeni, kao posledica se javljaju razni simptomi. Tretiranjem mišića elastičnom trakom koja dozvoljava potpunu pokretljivost mišića i zglobova, aktiviraju se mehanizmi odbrane i povećava se sposobnost izlečenja mišića, nerava i organa. Traka koja se koristi u kineziotejping tehnici, zalepljena na mišić koji se tretira,svojom elastičnošću od 40% omogućava potpunu pokretljivost tog dela tela. Lepljivi deo trake se aktivira telesnom toplotom.

Traka može ostati na telu zalepljena 3 – 4 i više dana. Retko izaziva iritacije na koži, budući da ne sadrži lateks, a njena specijalna talasasta, perforirana struktura omogućava disanje kože.

Tagovi