Bez obzira na to koji tip dijabetesa je u pitanju (tip 1 ili tip 2), primenjivanje redovne fizičke aktivnosti  je važno za sveukupno zdravlje.

Sa dijabetesom  veoma je važno da se doze insulina izbalansiraju kako sa unetom hranom, tako i vrstom aktivnosti kojom se čovek bavi, bilo to vežbanje ili svakodnevne životne aktivnosti .

Planiranje unapred doza insulina u skladu sa porastom ili padom šećera u krvi u toku aktivnosti pomaže održavanje normalnih nivoa šećera u krvi.  Najbolje je fizičku aktivnost planirati zajedno sa trenerom ili stručnjakom kako fizička aktivnost ne bi bila kontraproduktivna.

Istraživanja pokazuju da osobe sa dijabetesom koje vežbaju redovno imaju bolju izdržljivost i snagu, niži krvni pritisak, manji procenat potkožnog masnog tkiva, bolju fleksibilnost i manje su pod stresom.

Nivoi šećera u krvi u toku aktivnosti zavise od sledećih faktora:

 • visine šećera u krvi pre aktivnosti,
 • intenziteta aktivnosti,
 • dužine vremena provedenog u aktivnosti i
 • promena doza insulina.

Ponekad nakon aktivnosti ili u toku aktivnosti može da padne šećer u krvi (ta pojava se naziva hipoglikemija), zato je veoma važno da se prati nivo šećera u krvi u toku aktivnosti i da u svakom trenutku imamo neku namirnicu kojom ćemo brzo podići šećer u krvi.

Trening snage (trening sa tegovima) i dijabetes

Treningom snage se može pozitivno uticati na dijabetes, tako što će se smanjiti dnevna potreba za insulinom i takođe se smanjuje učestalost skokova ili padova šećera u krvi u toku dana. Prilikom vežbanja trening snage ima isti uticaj na šećer u krvi kao i insulin (snižava nivoe šećera). Dakle pre nego što krenemo sa treningom snage treba obratiti pažnju na sledeće stvari :

 • prepoznavanje simptoma hiperglikemije i hipoglikemije (porast i pad šećera u krvi),
 • izbegavanje vežbanja neposredno nakon uzimanja insulina ili lekova za snižavanje šećera u krvi,
 • obavezno merenje šećera u krvi u toku aktvnosti kako bi se aktivnost prekinula u slučaju pada šećera u krvi,
 • nikada ne vežbati bez partnera za vežbanje iz bezbednosnih razloga,
 • obavezno imati pri ruci neko voće ili sok u slučaju da šećer u krvi padne

 

 

Aerobni trening (trčanje, šetanje , vožnja bicikla) i dijabetes

Aerobni trening, ako je pravilno doziran, ima pozitino dejstvoj na srčani rad, potrošnju šećera u krvi i podizanje energije za svakodnevne aktivnosti. Povećava se takođe i kalorijska potrošnja u toku dana što doprinosi smanjenju telesne težine. Kod aerobnog treninga najvažnije je da se redovno upražnjava i  da bude pravilno doziran. Kao i kod treninga snage važno je meriti šećer u krvi pre, u toku i posle aktivnosti da bi se izbegla hipoglikemija, ali pored toga mora se voditi računa i o pulsu, jer ovakav tip aktivnosti može da podigne puls visoko i to može imati negativno dejstvo po zdravlje. Generalne preporuke najpriznatijeg koledža za sport su  :

 • trening treba upražnjavati najmanje 150 minuta nedeljno
 • rad  intenziteta od 40 do 60 % srčane rezerve
 • trening ne bi smeo da bude kraći od 20, minuta niti duži od 60 minuta.
 • redovno testiranje kardiorasperatorne izdržljivosti radi menjanja intenziteta treninga

Svakako da  je pre treninga potrebno konsultovati stručnjaka da bi se postigao maksimalni efekat treninga i izbegli neželjeni efekti po zdravlje. Preporučljivo je trenirati pod nadzorom.

Tagovi